Introduksjon
John og Julie Gottman

Julie Schwartz Gottman og John M.Gottman (foto Ron Wurzer)

 

 

Sidens innhold er oversatt, laget og vedlikeholdt av Karin Barth, Olea Smith-Kaland og Svein Skjøtskift. Vi ønsker å presentere materiale om John M.Gottmans parterapi, et materiale som har vært under arbeid og utvikling fra 1999 til i dag.

Det meste av materialet vil bare være tilgjengelig for parbehandlere som har deltatt på lisenserte kurs.

 

Kommentarer og forslag til endringer kan sendes til svein.skjotskift@gmail.com

Lenke til The Gottman Institute Seattle, USA